Energetyka i paliwa

Dekarbonizacja przemysłu – droga do niezależności energetycznej przedsiębiorstw

Skieruj się w to miejsce, jeśli szukasz więcej informacji na temat dekarbonizacji przemysłu.

Wraz z rozkwitem przemysłu nastąpiło nagłe zwiększenie zapotrzebowania na energię niezbędną do napędzania procesów produkcyjnych. Wysokie zużycie energii, jak również uzmysłowienie sobie jej utraty na wielu etapach produkcyjnych prowadzi do tego, że przedsiębiorstwa poszukują pionierskich rozwiązań, które nie tylko zmniejszą koszty działalności, ale też przyczynią się do zminimalizowania niepożądanego ich wpływu na otoczenie.

Dekarbonizacji przemysłu – droga do niezależności energetycznej przedsiębiorstw

Działanie, które ma na celu wzmocnienie autonomii energetycznej przedsiębiorstw poprzez implementowanie rozwiązań pozwalających na sprawniejsze wykorzystywanie źródeł energii, głównie poprzez redukcję wykorzystania gazu i węgla oraz zwiększenie elektryfikacji, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można za pomocą nowoczesnych rozwiązań, takich jak kogeneracja, która polega na generowaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego energii elektrycznej i ciepła, czy trigeneracja, która poza energią i ciepłem w trakcie pojedynczego procesu technologicznego produkowany jest też chłód.

W licznych obszarach przemysłu osiągalne jest dodatkowo wykorzystanie “czystej energii”, to znaczy energii z odzysku. To energia, która powstaje podczas procesów produkcyjnych i która na ogół bywa po prostu uwalniana, a przez to bezmyślnie marnowana. Tymczasem odzyskiwanie tego typu energii, a później powtórne jej użycie daje po jakimś czasie spore oszczędności, jak również skutkuje zmniejszeniem się emisji dwutlenku węgla przez zakład przemysłowy.

Nakłady finansowe poniesione na dekarbonizację przemysłu zwrócą się po paru latach

W czasie powszechnej świadomości negatywnego oddziaływania człowieka na ekosystem jak również wiedzy, że złoża gazu i ropy za kilkadziesiąt lat się wyczerpią, konieczność dekarbonizacji przemysłu stała się priorytetem, bo jest gwarancją jej rozkwitu w przyszłych dziesięcioleciach. Zorientowanie przemysłu ku użyciu energii odnawialnej i odzyskanej to najwłaściwsza droga do zagwarantowania przemysłowi autonomii energetycznej. Naturalnie, wdrożenie takich procesów wiąże się ze dużymi kosztami, jednakże w finalnym rozrachunku pożytek jaki one zapewniają, całkowicie je równoważą. Oszczędności uzyskane dzięki obniżeniu kosztów kupna energii już po kilku latach potrafią zwrócić nakłady finansowe poniesione na taką innowację. Natomiast redukcja śladu węglowego produkcji i jej niepożądanego oddziaływania na otoczenie to już wartość bezcenna dla całej ludzkości.

Nasza lokalizacja:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10