Finanse

Flobo – robot do obsługi należności z modułem automatycznej windykacji

Windykacja faktur. Uzyskaj więcej informacji na https://flobo.io/automatyczna-windykacja/.

Może być dużo przeróżnych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą w terminie za zrealizowaną usługę. Problem z przeterminowanymi płatnościami mają nie tylko przedsiębiorców, którzy świadczą usługi B2B, ale również firmy z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Windykacja – działania, dążące do wyegzekwowania spłaty zaległości

Wierzyciel ma prawo dochodzić niespłaconych należności na drodze windykacji. Choć określenie to większości ludzi negatywnie się kojarzy, tak naprawdę oznacza to postępowanie w ramach którego prowadzi się wobec dłużnika stosowne działania dopuszczone w aktualnych aktach prawnych. Czynności te dążą do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, a więc regularne monitowanie dłużnika i przypominanie o konieczności wniesienia opłaty. O ile taka forma windykacji pozostanie bez odzewu, dalszą opcją jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo obsługuje kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i co miesiąc generuje podobną ilość paragonów i faktur, niebezpieczeństwo, iż jakaś część opłat nie zostanie przelana w ustalonym terminie wyraźnie się zwiększa. W uporządkowaniu całej procedury księgowania przelewów pomaga polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która posiada także opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – notyfikacje o terminie wpłat z aplikacji

Robot Flobo nie tylko sprawdza, czy na konto wpłynął przelew od klienta, ale w przypadku potwierdzenia jej braku w określonym czasie, rozpoczyna ona proces upominania o obowiązku opłacenia faktury. Przedsiębiorca korzystający z Flobo może skonfigurować swoje harmonogramy czynności podejmowanych w stosunku do nie płacących kontrahentów, określając m.in. przerwy pomiędzy wiadomościami upominającymi. Informacja o nadciągającym terminie płatności za fakturę wysyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w minionym kwartale dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu bądź którzy nie opłacili faktury w terminie w zeszłym miesiącu. Jeżeli notyfikacje nie przyniosą skutków, dalszymi etapami automatycznej windykacji prowadzonymi przez aplikację Flobo jest wygenerowanie noty księgowej w wysokości 40 € oraz przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do BIG. Na końcu, jeżeli wymienione wyżej działania zadziałają, aplikacja przekaże sprawę do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza czas przeznaczany na kontrolowanie wpływających przelewów, a po pewnym okresie bywa też przyczyną znacznej poprawy terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]