Co to jest mass collect?
Finanse

Mass collect – usługa dla dużych i małych firm

Mass collect jest usługą, która opiera się na identyfikacji masowych płatności. Przybliżamy pokrótce, jak funkcjonuje mass collect i jak ułatwia pracę małym oraz dużym przedsiębiorstwom.

Na czym polega mass collect?

Działanie usługi mass collect jest tak naprawdę dość proste. Polega na przypisaniu każdemu kontrahentowi własnego numeru rachunku, który jest zarazem jego identyfikatorem. Takie działanie jest pomocne tam, gdzie z miesiąca na miesiąc obsługiwana jest ogromna ilość kontrahentów, czyli na przykład w firmach oferujących usługi telekomunikacyjne, w prywatnych gabinetach czy wszelkich działalnościach, gdzie wykorzystuje się systemy abonenckie (między innymi w siłowniach). Należności wpływające w systemie mass collect trafiają na konkretny firmowy rachunek bankowy, jednakże uprzednie przydzielenie kontrahentom indywidualnych numerów rachunków pozwala na ich efektywniejsze zdefiniowanie, niezależnie o tego, jaką metodą wykonali oni wpłatę (przelew z karty, standardowy przelew albo przelew pocztowy). Korzystanie z mass collect przekłada się również na mniej czasochłonne księgowanie przelewów niż podczas księgowania manualnego, a zarazem na wyeliminowanie potencjalnych błędów, które mogą zdarzyć się w trakcie tego procesu.

Czy opłaca się wdrożyć mass collect?

Choć mass collect nie jest obecnie dostępna we wszystkich bankach (mają ją między innymi część banków spółdzielczych i BNP Paribas) warto przeanalizować możliwość jej zastosowania w firmie, także takiej, która każdego miesiąca obsługuje około stu dokumentów księgowych. Stosowanie mass collect przynosi bowiem kilka korzyści, jak np. oszczędność czasu pracowników działu księgowości, możliwość integracji z systemem finansowo–księgowym (a co za tym idzie śledzenie na bieżąco przychodzących opłat) czy połączenie z narzędziami Finance Automation. Taką polską aplikacją przeznaczoną do automatycznej obsługi należności jest Flobo. Umożliwia ona nie tylko powiązanie z usługą mass collect banku, ale posiada również opcję przesyłania powiadomień o zbliżających się płatnościach i windykacji, co po jakimś czasie przekłada się na podniesienie terminowości u kontrahentów, którym wystawia się faktury.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]