metoda kasowa
Finanse

Metoda memoriałowa a metoda kasowa

Osoby z własną działalnością gospodarczą przeważnie rozliczają się z fiskusem przy użyciu metody memoriałowej, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług powstaje w momencie wystawienia faktury. W tej sytuacji urząd skarbowy nie docieka czy na koncie płatnika VAT pojawiła się opłata od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT następuje dopiero po przelaniu od kontrahenta opłaty.

Kto może korzystać z metody kasowej?

Nieterminowość w przesłaniu należności nie jest rzadkością. Właściciele firm często znajdują się w położeniu, kiedy są zmuszeni wiele razy przypominać kontrahentowi o wniesieniu należności za sprzedane produkty czy też wykonane usługi. Jeśli takie sytuacje zdarzają się coraz częściej, nawet bardzo dobrze działające przedsiębiorstwo może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie opłacić przysługujących podatków na czas i finalnie dostać od urzędu skarbowego bardzo wysoką grzywnę. Na szczęście tak zwani mali przedsiębiorcy, innymi słowy przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się wraz z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej odraczając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania od kontrahenta uzgodnionej opłaty. Ze względu na wspomniany wyżej limit z metody kasowej może skorzystać większość krajowych właścicieli firm, niemniej jednak muszą oni pamiętać, iż korzystanie z tej metody rozliczenia działa również w odwrotnym kierunku. Jeśli zatem sami mają problem z dotrzymaniem terminów opłat, nie będą mogli odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie zapłacą danej należności. Deklarację o zamiarze skorzystania z metody kasowej dostarcza się urzędowi skarbowemu na formularzu VAT-R. Konieczne jest także przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i obowiązkowe umieszczenie na każdej wystawionej fakturze adnotacji “metoda kasowa”.

Z jakiego powodu księgowi odradzają biznesom metodę kasową?

Biura rachunkowe nierzadko odradzają mniejszym przedsiębiorcom rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową. Na ogół przyczyną tego jest problem z codziennym pilnowaniem wpływających należności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga bowiem dokładnego ich śledzenia, by nie przekroczyć terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku działalności, które wystawiają każdego miesiąca kilkanaście faktur nie jest to kłopot. Ale już przy kilkudziesięciu fakturach nadzorowanie należności pojawiających się na rachunku firmowym może zajmować nawet dwie-trzy godziny dziennie. Dla takich firm zalecanym rozwiązaniem, które umożliwia minimalizację niebezpieczeństwa pomyłek przy księgowaniu oraz lepsze gospodarowanie czasem, jest korzystanie z aplikacji służącejdo automatycznego monitoringu należności, jaką jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]