Finanse

Noty księgowe na 40 lub więcej euro – rekompensata za koszty odzyskiwania należności

W tym miejscu odnajdziesz szczegółowe informacje w temacie noty księgowej na 40 euro.

Każdy przedsiębiorca wcześniej lub później trafia na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury w terminie. Jeszcze dziesięć lat temu stanowiło to spory problem dla biznesmenów. Na szczęście począwszy od 2013 roku w razie wystąpienia opóźnień we wniesieniu należności polskie ustawodawstwo pozwala na wystawianie spóźnionym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku również na 100 i 70 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wystawiać niezwłocznie, a może wykorzystać jako jeden z kroków działań windykacyjnych?

Według przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależna jest od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeśli należność nie przekracza 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, jednakże nie większym niż 50 tys. zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 roku ma natomiast prawo wystawić notę na 70 euro, a gdy wysokość nieopłaconej należności przekracza 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Należy wspomnieć, że taką notę można przekazać dłużnikowi bezzwłocznie po stwierdzeniu zwłoki w płatności, w dodatku bez konieczności wcześniejszego upomnienia o upłynięciu terminu. Wypada jednak uwzględnić czy wystawienie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 – bądź więcej – euro nie zburzy pielęgnowanych nierzadko przez szmat czasu dobrych stosunków biznesowych. W końcu przyczyną opóźnienia we wniesienia należności za fakturę może być zwyczajne niedopatrzenie albo przejściowe kłopoty finansowe dłużnika, a nie jego zamierzone działanie. Z tej właśnie przyczyny, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków działań windykacyjnych.

Bezpłatny generator not księgowych na 40 euro – gdzie znaleźć?

Kiedy wierzyciel ostatecznie podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak poprawnie należy określić jej wysokość w złotówkach, skoro obowiązujące normy prawne mówią o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie znajduje się w przytoczonym wyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w PLN ustala się na bazie średniego kursu euro obwieszczonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin wniesienia opłaty za faktury.

Wierzycielom rekomendujemy skorzystanie z bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego darmowo na stronie Flobo – autorskiej aplikacji do obsługi należności, która wyposażona jest także w innowacyjny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]