Instalacje dla przemysłu Technologie

Aparatura pomiarowa dla przemysłu – lepkościomierz

Produkcja w zakładach przemysłowych wymaga wyjątkowej precyzji i zastosowania nowoczesnej aparatury pomiarowej. Jednym z przyrządów wykorzystywanych w nowoczesnych przedsiębiorstwach są lepkościomierze. Jak one działają?

Lepkościomierze – precyzyjny pomiar dla wielu sektorów przemysłu

Wiskozymetr, szerzej znany jako lepkościomierz, to urządzenie laboratoryjne służące do pomiaru lepkości. Aparatura tego typu stosowana jest w wielu sektorach przemysłu – m.in. w zakładach chemicznych, w branży spożywczej oraz motoryzacyjnej, a także przy produkcji opakowań, papieru. Testom poddawane są płyny – klej, żywice, lakiery i asfalt. W zakładach chemicznych zazwyczaj w użyciu jest również lepkościomierz do farby. Pomiar lepkości cieczy dotyczy jej temperatury, lepkości dynamicznej, kinetycznej oraz skompensowanej temperaturowo TCV. Przy użyciu współczesnej aparatury pomiarowej możliwe jest dokładne zbadanie jakości produktu, a także optymalizacja kosztów i czasu trwania produkcji oraz poprawa bezpieczeństwa pracowników zajmujących się obsługą procesów.

Lepkościomierze – typy aparatów

Dostępne na rynku lepkościomierze składają się z sensora, który mierzy lepkość i temperaturę oraz przetwornika, do którego przekazywane są pomiary. Dane są następnie przesyłane do systemu sterowania. Rozróżnia się 2 bazowe rodzaje lepkościomierzy przemysłowych – ViscoScope oraz ViscoPro. Aparatura różni się od siebie sposobem działania, konstrukcją oraz przeznaczeniem. Urządzenia ViscoScope wyposażone są w cylinder pomiarowy, który wprowadzany jest w drgania. ViscoScope sprawdza się przy pomiarach cieczy zanieczyszczonych. Natomiast urządzenia ViscoPro posiadają tłoczki pomiarowe wykonujące ruch posuwisto-zwrotny i używane są do diagnozowania cieczy czystych.