Instalacje dla przemysłu Technologie

Gdzie korzysta się z analizy wartości opałowej biogazu?

Wartość opałowa biogazu w znacznej mierze decyduje o jakości paliwa i jego kaloryczności. Z jakiego powodu warto ją kontrolować? W jakich sferach przemysłu wykorzystywane są nowoczesne aparaty do analizy wartości opałowej?

Wartość opałowa biogazu, odpadów komunalnych i gazu płynnego

Wartość opałowa to wielkość energii wydzielanej przy spalaniu danej ilości paliwa. Parametr ten oblicza się zarówno w przypadku paliw gazowych, stałych, jak i ciekłych – drewna opałowego, gazu ziemnego i płynnego czy węgla kamiennego i brunatnego. Badaniu może zostać poddana również wartość opałowa odpadów komunalnych. Przyrządem służącym do wyliczania wartości opałowej biogazu jest analizator wyposażony w czujniki gazowedokładnie badający m.in. poziom metanu (CH4), wodoru (H2), siarkowodoru (H2S) oraz tlenu (O2). Komponenty te decydują o kaloryczności paliwa, mają wpływ na jego jakość, lecz także mogą spowodować niebezpieczeństwo wybuchu, z tej przyczyny stałe sprawdzanie ich poziomu jest nadzwyczaj istotne.

W jakich sektorach przemysłu sprawdzana jest wartość opałowa biogazu?

Nowoczesne analizatory biogazu i gazu stosuje się w wielu sektorach przemysłu – między innymi w instalacjach badawczych, biogazowniach rolniczych, oczyszczalniach ścieków, na wysypiskach śmieci, a także w innych firmach i jednostkach stosujących biogaz. Przy zastosowaniu analizatorów możliwe jest zapobieganie stratom, natychmiastowe rozpoznanie wszelkich anomalii w procesie produkcji metanu oraz rejestrowanie parametrów gazu. Urządzenia do analizy wartości opałowej biogazu dostępne są w dwóch wersjach – AwiFLEX i AwiECO.