Prawo

Doradztwo prawne dla osób fizycznych i spółek

Nasza kancelaria jako zespół prawników – radców prawnych oraz aplikantów radcowskich – udziela Klientom kompleksową pomoc prawną z rozmaitych dyscyplin prawa, specjalizując się w głównej mierze w prawie pracy, prawie rodzinnym i prawie cywilnym. Oferujemy usługi prawne zarówno procesowe, jak i pozaprocesowe, dla osób fizycznych i podmiotów prawa handlowego. Świadcząc porady prawne wykorzystujemy szerokie doświadczenie pozyskane przez lata wykonywania praktyki zawodowej.

Porady prawne dla osób prywatnych

Osoby prywatne zgłaszają się do naszych prawników z kłopotami prawnymi związanymi z kontaktami, alimentami i rozwodami. Współdziałanie w takich sprawach opiera się w dużej mierze na poznaniu sytuacji osoby zgłaszającej się po pomoc prawną oraz dostosowanie do jej potrzeb stosownego rozwiązania prawnego. Reprezentujemy Klienta w postępowaniu i przygotowujemy go do sporów sądowych, jakkolwiek zależnie od stanu faktycznego sugerujemy także pozasądowe rozwiązania mediacyjne czy ugodowe, które mogą mieć wpływ na szybsze zakończenie postępowania oraz zredukują koszty obsługi prawnej. Klienci będący osobami fizycznymi zgłaszają się do nas po poradę prawną też w sprawach z zakresu prawa spadkowego. Nasza kancelaria asystuje w przygotowaniu projektów testamentów biorąc pod uwagę wolę Klienta, jak również świadczy doradztwo prawne w już trwających postępowaniach spadkowych.

Pomoc prawna dla przedsiębiorców

Oprócz powyższego, nasi prawnicy zajmują się doradztwem prawnym dla przedsiębiorców. Staramy się sprostać oczekiwaniom Klientów, oferujemy zatem kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych. W ramach współpracy prowadzimy doradztwo dla podejmowanych przez nich działań, oferujemy pomoc prawną z zakresu praw pracowniczych, prawa handlowego, prawa podatkowego czy prawa administracyjnego. Korzystając z wieloletniego doświadczenia, wynikającego ze współpracy z rozmaitymi podmiotami, staramy się do każdego Klienta podchodzić indywidualnie, znajdując adekwatne rozstrzygnięcia prawne, także w niecodziennych sprawach.