Prawo

Krakowska Kancelaria – prawnicy i radcy prawni z Krakowa

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. oferuje pomoc związaną z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno podmiotów prawa handlowego, jak i osób fizycznych. W skład zespołu Kancelarii wchodzą radcowie prawni oraz aplikanci radcowscy, specjalizujący się przede wszystkim w prawie pracy, prawie rodzinnym, jak również w prawie cywilnym.

Kancelaria prawna w Krakowie – jakie sprawy podejmujemy

Na co dzień ogromną część naszej pracy stanowi prowadzenie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym dochodzeniem odszkodowań, prawem pracy oraz sprawami rodzinnymi. Obsługa prawna w tym obszarze polega na stałym kontakcie z Klientem, reprezentacji przed sądami, sporządzaniu pism procesowych i pozaprocesowych, a także udziale w negocjacjach i mediacjach. Reprezentując Klientów podejmujemy wszelkie działania, których celem jest zakończenie sporu w sposób pozasądowy, co przede wszystkim wpływa na szybkość załatwienia sprawy oraz obniżenie wydatków związanych z obsługą prawną.

Kancelaria prawna – obsługa i doradztwo prawne przedsiębiorstw

Zakres działalności Kancelarii skupia się również na obsłudze prawnej firm, która obejmuje bieżące doradztwo i recenzowanie podejmowanych przez Klientów działań z prawnego punktu. Charakter obsługi prawnej jest przede wszystkim kompleksowy. Udzielamy porad naszym klientom na każdym polu ich działalności, co w praktyce obejmuje takie obszary jak prawo pracy, handlowe, administracyjne czy nawet podatkowe. Chcemy, by nasi Klienci czuli się pewnie zlecając nam ochronę prawną swojej firmy, dlatego skupiamy się na zapobieganiu i aktywnym reagowaniu, co pozwala niwelować wszystkie negatywne skutki prawne.