Prawo

Sprawy rozwodowe w Krakowie – kancelaria radców prawnych

Jednym z głównych zakresów działalności Kancelarii Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. jest prawo rodzinne Najpopularniejsze sprawy z jakimi pojawiają się w kancelarii nasi Klienci to sprawy o rozwód oraz alimenty, jednakże mamy ogromne doświadczenie również w prowadzeniu spraw dotyczących uregulowania kontaktów, władzy rodzicielskiej czy ojcostwa i macierzyństwa.

Separacje, rozwody, alimenty – sprawy dotyczące prawa rodzinnego

Prawo rodzinne to szczególny obszar prawa, ponieważ prowadzenie spraw z tego zakresu wymaga od prawnika nie tylko znajomości aktów prawnych, ale w głównej mierze odpowiedniego podejścia do Klienta, który powierza nam swoje prywatne sprawy. Podczas prowadzenia spraw rodzinnych jesteśmy przygotowani na bieżący kontakt z Klientem i przeprowadzanie go przez każde stadium sprawy w sposób dla niego bezbolesny. Dążymy do dopasowania się do oczekiwań każdego Klienta szczególnie w zakresie ich aktywnego udziału w całej sprawie.

Prawo rodzinne – metoda działania kancelarii prawnej

Prowadzenie spraw rodzinnych rozpoczynamy od pierwszego kontaktu z Klientem poprzez osobiste spotkanie lub rozmowę telefoniczną albo na Skype’ie. Wówczas staramy się zgromadzić maksymalną ilość informacji dotyczących sprawy oraz poznać osobę, dla której będziemy działać przez najbliższe miesiące. Następne fazy naszej pracy to opracowanie pism procesowych, reprezentowanie Klientów przed sądem lub innymi podmiotami, jak np. mediatorzy. Podczas prowadzenia danej sprawy staramy się znaleźć możliwość na zamknięcie jej ugodowo. Podejście to wywodzi się z faktu, iż gros sytuacji spornych ma swoje podłoże w ogromnych emocjach, a prawnik, jako osoba neutralna, nie jest pod ich wpływem i ocenia sprawę wyłącznie z punktu widzenia przepisów prawa.