Robienie zakupów

Sprzedaż central telefonicznych

Liderami rynku centralek telefonicznych są Platan, Slican i Panasonic, które posiadają bardzo duże doświadczenie w produkcji centralek telefonicznych oraz szeroki wybór modeli tych urządzeń dla każdego biura.

Centrale telefoniczne – czym właściwie są?

Centralka telefoniczna urządzenia zaprojektowane do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas wymiany informacji. Centrala telefoniczna pozwala zaoszczędzić więcej czasu osobom dzwoniącym, uprościć działanie przedsiębiorstwa oraz w dużym stopniu zmniejszyć ponoszone koszty. Każda centrala telefoniczna umożliwia przełączanie na numer wewnętrzny rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnątrz firmy bez żadnych kosztów (w obrębie centrali) oraz dyskryminację połączeń wychodzących polegających na zablokowania wyjść na rozmowy komórkowe, miastowe i międzymiastowe. Centralka zezwala na przyznanie każdemu aparatowi telefonicznemu wew. numeru dozwolonego, który pozwala na połączenia zewnętrzne. Posiada również możliwość danych, które są zapisywane w pamięci centralki dzięki czemu mamy możliwość kontroli takich danych jak numer zewnętrzny i wewnętrzny, przybliżony koszt oraz godzina rozmowy.