Usługi Usługi branży budowlanej

Izolacja fundamentów ma ogromne znaczenie

Osłona fundamentów przed niekorzystnym oddziaływaniem wody, wilgoci i wyziębienia jest jednym z najważniejszych faz budowy solidnego, bezpiecznego obiektu budowlanego. Wilgoć wnikająca w mury z czasem doprowadzi do uszkodzenia ich struktury, a wykwity pleśni oraz grzybów za czasem odbiją się niekorzystnie na samopoczuciu mieszkańców.

Komu powierzyć wykonanie hydroizolacji fundamentów?

Projektując budowę obiektu, powinno się powierzyć przygotowanie najlepszej metody hydroizolacji specjalistom, którzy mają wieloletnią praktykę nie tylko w zabezpieczaniu przed wodą nowych budowli, ale również w przywracaniu hydroizolacji w tych już ukończonych. Mają oni wiedzę, jakich pomyłek wystrzegać się oraz jakie technologie i materiały hydroizolacyjne sprawdzą się dobrze w danym przypadku. Wszak wykorzystanie należytych technik izolacji fundamentów może różnić się w zależności, czy planowane jest wykonanie ścian i ław fundamentowych, fundamentów z bloków betonowych czy też osadzenie budowli na płycie fundamentowej. Istotna jest również dokładna analiza warunków wodnych na terenie, na którym planowana jest budowa. Za jej pomocą można sprawdzić czy konieczna jest izolacja przeciwwilgociowa (wykonywana na gruntach, w które woda szybko wsiąka i nie spiętrza się w pobliżu fundamentów) czy może przeciwwodna (tam, gdzie istnieje ryzyko podtopień lub gleba jest na tyle spoista, iż po deszczu fundamenty stoją w wodzie dłuższy czas).

Metody hydroizolacji fundamentów

W zależności od rodzaju fundamentów, do ich zabezpieczenia przed wilgocią wykorzystuje się różne metody. Płytę fundamentową, na której przeważnie stawia się budowle tam gdzie jest wyższy poziom wód gruntowych, można hydroizolować od dołu wykonując warstwę izolacji ciężkiej. Z kolei nową betonową ścianę fundamentową można pokryć warstwą uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najlepiej nałożyć ją zarówno na wewnętrznej, jak i zewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian z cegły najlepiej zda egzamin zastosowanie izolacja pionowa i poziomej, która zablokuje kapilarne przenikanie wody przez mury.

Wykonawstwo izolacji fundamentów także wypada zlecić profesjonalistom, bo nierzadkim błędem niedoświadczonych ekip jest nie zastosowanie się do wytycznych wyszczególnionych w projekcie wykonawczym (między innymi tych dotyczących warunków i metod aplikacji materiałów izolacyjnych) czy też użycie ich tanich zamienników, nie mających podobnych parametrów wodochronnych. Niewłaściwe ukończenie prac czy użycie materiałów nieadekwatnych do stopnia obciążenia wilgocią może skutkować, iż będzie ona nieskuteczna.