Usługi

Cel sesji AC/DC – kilka słów o rozwoju kompetencji pracowników

Rozwój pracowników. Zdobądź więcej informacji

Coraz więcej pracodawców zauważa, iż rozwój pracowników znacząco wpływa na powodzenie całej firmy. Zaangażowany personel wyposażony w szeroki wachlarz umiejętności miękkich to przecież najważniejszy filar każdego przedsiębiorstwa.

Rozwój kompetencji pracowników – wypróbowane techniki szkoleniowe

Audyt personalny pracowników umożliwiający ocenę ich indywidualnych predyspozycji oraz kompetencji może wspomóc właściciela przedsiębiorstwa w kompletowaniu zespołu, który będzie gotowy na skomplikowane wyzwania. Za sprawą sesji AC/DC zrealizowanej przez wykwalifikowanego coacha można ujawnić, który z pracowników manifestuje zdolności przywódcze i zostanie najlepszym liderem zespołu. Audyty Assessment Center/Development Center mogą być przeprowadzane różnorodnymi metodami – m.in. w formie sesji indywidualnych lub grupowych. W czasie sesji z zatrudnionymi stosowane są skuteczne techniki szkoleń, np. wywiady, case study (omówienie danego przypadku), zadania w grupach bądź symulacje. Dzięki nim można odkryć utajone możliwości zespołu i wspomóc rozwój pracowników. Po przeprowadzeniu sesji AC/DC można kontynuować działania z kadrą w postaci coachingu.

Etapy audytów AC/DC

Poprawnie opracowany audyt jest rozdzielona na parę stadiów. Rozpoczyna się od opisu kompetencji niezbędnych do wypełniania danej funkcji w firmie. Później audytor wybiera techniki, które zostaną zastosowane w trakcie sesji. Dalszym stadium jest zakomunikowanie intencji sesji, a także tego, co zamierza się z jej pomocą osiągnąć. Nie bez znaczenia jest poza tym miejsce, w którym zostaną poprowadzone audyty zespołów – musi one dawać komfort, który wesprze osiągnięcie celów sesji. Sam audyt AC/DC (indywidualny czy też grupowy) jest przeprowadzany przez wykwalifikowanych coachów z wykształceniem psychologicznym. Czas trwania sesji wynosi od czterech do sześciu godzin. Po jej przeprowadzeniu Klient otrzymuje spersonalizowany, drobiazgowy raport, w którym znajduje się ocena kompetencji audytowanych członków zespołu, wyliczone są ich mocne strony i podane są zalecenia, jak powinien przebiegać dalszy rozwój pracowników. Audyt zamyka feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]