Usługi

Dostosuj się do zmian na rynku pracy – o coachingu kariery

Potrzebujesz fachowego doradztwa doradcy zawodowego Kraków? Wejdź na https://janklusak.pl/oferta/zarzadzanie-kariera/

Specjalistyczne doradztwo zawodowe umożliwia ujawnienie swoich silnych stron i zagospodarowanie skrytego potencjału. Jak pomaga coaching kariery? Czemu opłaca się rozwijać swoje umiejętności zawodowe?

W czym może pomóc odpowiedni coaching kariery?

Coaching kariery przeprowadzony z kompetentnym doradcą zawodowym służy nie tylko osobom, które zaledwie zaczęły swoją karierę, ale także doświadczonym pracownikom, którzy lękają się transformacji na rynku, przygotowują się do przejścia do nowej pracy czy też pragną przetrwać przekształcenia w firmie. Profesjonalny doradca zawodowy wspiera na licznych płaszczyznach – pokazuje jak przygotować się do rozmowy o pracę i zwycięsko przejść proces rekrutacji oraz jak rozwijać tzw. umiejętności „miękkie” i inne kompetencje, które są niezbędne w pracy. Coach kariery zajmuje się też wsparciem w poprawnym opracowaniu dokumentów, na przykład listu motywacyjnego, Curriculum Vitae czy portfolio osiągnięć, tak, by przyciągnęły uwagę potencjalnych pracodawców, a tym samym zwiększyły szansę na to, iż kandydat zostanie dopuszczony do rozmowy. Nie bez znaczenia jest też pomoc coacha kariery w zakresie autoprezentacji – to jeden z najważniejszych atrybutów, na który zwracają uwagę specjaliści od rekrutacji.

Komu przysłuży się coaching kariery?

Chcesz poprowadzić ścieżkę swojej kariery zawodowej tak, żeby wreszcie osiągnąć uznanie na rynku pracy? A może planujesz zmienić specjalizację, jednak nie masz pewności, jaka praca przyniesie Ci radość i jednocześnie porządne dochody? Coaching kariery spowoduje, że odkryjesz swoje silne i słabsze cechy, zaczniesz posługiwać się drzemiące w Tobie możliwości i odnosić sukcesy zawodowe. Profesjonalny doradca zawodowy wspomoże też managerów wysokiego szczebla oraz innych wysoko kwalifikowanych pracowników potrzebującym ukierunkowanego doradztwa. Zanim dojdzie do pierwszego spotkania ma miejsce określenie potrzeb doradczych – na tym etapie zostaje ustalone, czego oczekuje uczestnik, wsparcia w jakim zakresie potrzebuje i jaka liczba sesji z coachem kariery pozwoli dojść do przewidzianego celu.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]