Usługi

Od czego zależy cena tłumaczenia zwykłego i przysięgłego?

Wszystko, czego należy dowiedzieć się o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie, odnajdziesz na tlumaczalnia.pl.

W efekcie otwarcia się naszego kraju na rynki z całego świata zwielokrotnił się popyt na usługi translatorskie. Każdego dnia biura tłumaczeń przygotowują tysiące zwykłych i przysięgłych przekładów na bardziej bądź mniej popularne języki, zarówno na zlecenie zwykłych obywateli, jak i różnych firm.

Pomimo, iż w sieci łatwo wyszukać bezpłatne narzędzia oferujące translację, wciąż nic nie zastąpi pracy wykwalifikowanych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich usługi jest często wymagane, np. jeśli musimy donieść poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach głowimy się, jak wstępnie wyliczyć cenę tłumaczenia. Co więc wpływa na koszt przekładu?

Okoliczności kształtujące finalną cenę przekładu

Końcową cenę tłumaczenia dokumentu kształtują wyliczone niżej elementy:
1. Kierunek przekładu. Tłumaczenie z innego języka na język polski jest co do zasady o kilkanaście procent tańsze aniżeli translacja na język obcy.
2. Język, na który bądź z którego potrzebujemy przetłumaczyć dokument. Przekład z modnych języków germańskich (niemiecki, holenderski) czy romańskich (włoski, hiszpański) będzie z pewnością tańszy aniżeli translacja z rzadziej znanych przez tłumaczy języków słowiańskich (m.in. rosyjskiego, ukraińskiego, białoruskiego) bądź wschodnioazjatyckich (chińskiego, wietnamskiego).
3. Poziom trudności tłumaczenia lub problematyka dokumentu. Przekład kontraktów handlowych, prac akademickich bądź dysertacji medycznych kosztuje więcej, ponieważ tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość leksyki specyficznej dla konkretnej branży, lecz także stosowną wiedzę, żeby poprawnie rozumieć tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia podczas przekładu groźnych w skutkach błędów.
4. Termin ukończenia tłumaczenia. Jak przy większości usług, gdy potrzebujemy czegoś “od ręki” powinniśmy szykować się na wyższe ceny.

Czym odróżnia się tłumaczenie uwierzytelnione od przekładu zwykłego?

Trzeba wspomnieć, że tłumaczenie różnego typu dokumentów jak akt urodzenia lub świadectwa szkolne (certyfikat ukończenia kursu, dyplom ukończenia studiów), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie określa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obowiązkowo potwierdza go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, w którym oznacza czy przekład wykonano z odpisu, kopii lub oryginału, a także nadaje mu indywidualny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli na ogół mają sztywny cennik za przekład popularnych świadectw oraz dokumentów tożsamości, natomiast w razie potrzeby zamówienia tłumaczenia poświadczonego innych dokumentów, koszt usługi oblicza się od długości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu poświadczonym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie zwykłym jest to 1800 znaków.

Nasza lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]