Usługi

Praca z coachem – poszerz zakres swoich kompetencji

Dalsze informacje o usługach doradcy zawodowego Kraków znajdziesz tu.

Sektor zatrudnienia w XXI wieku wymaga ciągłego dostosowywania się do jego bieżących potrzeb, a jednocześnie jest niezwykle konkurencyjny. Z tej przyczyny tak ważny jest nie tylko rozwój osobisty pojedynczego pracownika, lecz również efektywna organizacja pracy całych grup pracowników w firmach. W takich działaniach najlepiej wesprzeć się wiedzą jakimi dysponuje doradca zawodowy.

Kto korzysta ze wsparcia doradcy zawodowego?

Profesjonalny coach kariery pomaga rozszerzyć zakres umiejętności jednostki, przygotowuje ją na nadchodzące wyzwania zawodowe i potencjalne zmiany. Dzięki temu może ona dużo szybciej nabywać nowe umiejętności, co przekłada się na lepsze wyniki w pracy, ale też daje ciekawsze perspektywy kariery. Coach koncentruje się na zamiarach i aspiracjach klienta, więc sesje coachingowe zawsze mają charakter indywidualny, zorientowany na realizację określonych założeń. Kto zazwyczaj postanawia skorzystać z usług doradcy zawodowego? Są to głównie menedżerowie oraz właściciele firm, którzy pragną rozszerzyć własne umiejętności w dziedzinie zarządzania i planowania pracy.

Jak przebiega współpraca z coachem kariery?

Podłożem dającej pożądane efekty współpracy z doradcą zawodowym, jest wnikliwe poznanie klienta. W związku z tym pierwsza sesja z coachem koncentruje się na dokładnym ustaleniu oczekiwań i aspiracji klienta, zapoznanie się z jego sytuacją zawodową, doświadczenia, największych zwycięstw i klęsk zawodowych. Pomaga to rozpoznać, czy najlepszą strategią rozwoju będzie doradztwo czy coaching, jak również wybrać częstotliwość i ilość sesji niezbędnych do osiągnięcia zaplanowanych rezultatów. Wstępna rozmowa nie musi odbywać się z coachem oko w oko – można połączyć się przez komunikator czy też telefonicznie. Po przeprowadzeniu ustalonej liczby sesji coach przygotowuje podsumowanie całego procesu. Wskazuje w nim, które postanowienia zostały osiągnięte, a także czy ewentualnie potrzebna jest dalsza praca.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]