tłumaczenia rosyjski Kraków, tłumaczenia rosyjski Kraków
Usługi

Tłumacz przysięgły przełoży dokumenty z języka rosyjskiego

Ubiegłe lata to okres przypływu do Polski pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Najwięcej jest między nimi Rosjan oraz Ukraińców. To powoduje, że wzrosło zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którego używa również znaczny odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są konieczne do podjęcia pracy lub nauki w Polsce.

W jakich przypadkach potrzebne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do przekładu różnego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Białorusi, Rosji, Ukrainy czy Kazachstanu. Należą do nich między innymi certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, prawa jazdy oraz dowody osobiste, świadectwa maturalne i ukończenia szkół, a także akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych czy rejestracji pojazdów.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Waga tłumaczonych dokumentów sprawia, że na tłumaczu przysięgłym leży duża odpowiedzialność. Tym samym, aby pracować w tym zawodzie, trzeba otrzymać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a następnie zdać egzamin państwowy, który potwierdzi jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest dodatkowo posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej oraz pełna zdolność prawna.

Nasza lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]